เรียนรู้และพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักวางแผนการเงิน

การเป็นนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินต้องผ่านการฝึกอบรมและการสอบวัดผลความรู้ เพื่อให้มั่นใจว่าการให้คำปรึกษาเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ที่สำคัญยังต้องยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกัน

ความสามารถและการถูกอนุญาตให้ทำงานของนักวางแผนการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินนั้น ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างถูกต้อง เช่น การแนะนำการลงทุนจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนจาก ก.ล.ต. หรือการเป็นผู้แนะนำสินค้าประกันภัยก็จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนจาก คปภ.

การเป็นที่ปรึกษาการเงินสามารถเริ่มต้นได้ตามคุณสมบัติและความสามารถของเรา ซึ่งอาจหมายถึงการมีเครือข่ายกับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ เช่น นักกฏหมาย/ทนายความ หรือนักบัญชี/ผู้สอบบัญชี เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ผู้แนะนำสินค้าประกัน

สินค้าประกันเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สำคัญในแผนการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง ประกันการชดเชยรายได้ รวมถึงประกันวินาศภัยอื่นๆ 

ใบอนุญาตที่จำเป็น
  • ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
  • ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

ผู้แนะนำการลงทุน

ให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนต่างๆ เช่น กองทุนรวมตราสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ หรืออื่นๆ

ใบอนุญาตที่จำเป็น
  • ผู้แนะนำการลงทุนในตราสารทั่วไป
  • ผู้แนะนำการลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน ประเภท 1 หรือ 2

ผู้ให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน

ให้คำปรึกษาและนำเสนอ solution เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า หรือการวางแผนเพื่อให้เกิดผลลัพท์ตรงตามความต้องการทางการเงินของลูกค้า

ใบอนุญาตและคุณวุฒิ
  • ผู้วางแผนการลงทุน
  • ที่ปรึกษาการเงิน AFPT
  • นักวางแผนการเงิน CFP

อยากทรายรายละเอียดเพิ่มเติม ฝากข้อความไว้เพื่อนัดหมายพูดคุยกันครับ