เพื่ออนาคตของลูกคุณเลือกวิธีไหน

วางแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนลูกเป็นเงินที่เรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าต้องจ่าย เรามักเรียกเงินก้อนนี้ว่าเป็น Serious Money ซึ่งหมายถึงเงินที่มีความจำเป็นและขาดไม่ได้ รับฟังรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางวางแผนการเงินได้ใน Link รายการ Exclusive Live by Finnomena หากเรารู้ว่าเงินค่าเล่าเรียนลูกเป็นเรื่องใหญ่ เหตุใดเราถึงไม่วางแผน ขอขอบคุณรายการ Exclusive Live by Finnomena ที่ให้โอกาสแบ่งปันแนวคิดการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตร ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ชยธร ทันนิเทศที่ปรึกษาการเงิน AFPT