อยากวางแผนการเงินเพื่อลูกแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

อยากลงทุนแต่ก็กลัวความเสี่ยง เคยลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จังหวะการซื้อขาย หลายครั้งทำงานจนไม่มีเวลาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ

บริการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาบุตร

เราให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินโดยมุ่งความสำเร็จที่เป้าหมายการเงินของผู้รับคำปรึกษา ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพค้นหาวิธีการและให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงิน มีกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนและจัดการกับความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 

แผนการเงินมีความซับซ้อนแต่เราช่วยลดความยุ่งยาก

มั่นใจด้วยกระบวนการวางแผนการเงินมาตรฐานสากล ทั้งด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง และการติดตามสถานการณ์การลงทุนเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุน วางแผนการเงินโดยที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ถูกรับรองทักษะความสามารถโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เก็บข้อมูล

กำหนดเป้าหมายการเงินและแนะนำบริการ

นำเสนอแผน

แนะนำวิธีการและแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์

เริ่มลงมือทำ

ทำคำสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุน และดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดตามควบคุม

ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ

ขอบคุณที่ไว้วางใจ

ที่ปรึกษามองเป้าหมายของผมเป็นหลักจริง ๆ เขาแนะนำ Port การลงทุนที่ผมเข้าใจง่าย เริ่มต้นได้ง่าย และมีการติดตามผลการลงทุนเป็นระยะ
คุณบอล
เจ้าของธุรกิจ
เมื่อสถานการณ์การลงทุนเปลี่ยน ผมจะได้รับการแจ้งเตือนให้ปรับพอร์ทการลงทุน ทำให้ผมเลือกลงทุนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
คุณโฟร์
เจ้าของธุรกิจ

อนาคตของลูกคือเรื่องใหญ่ให้วางแผนก่อน

มากกว่าความพร้อมด้านการเงินเพื่อค่าเล่าเรียนลูก แต่หมายถึงความสำเร็จที่จะส่งผลถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของลูกในอนาคต

สนใจบริการหรือขอดูตัวอย่างแผนการเงิน

หากคุณต้องการศึกษารายละเอียดของหลักการหรือวิธีการทำงานของที่ปรึกษาการเงิน หรือต้องการดูแผนการเงินตัวอย่างก่อนตัดสินใจวางแผนการเงิน สามารถฝากข้อมูลไว้แล้วทีมงานจะติดต่อไปเพื่อนัดหมายพูดคุยผ่านช่องทาง Google Meet หรือ Zoom ครับ

  ชื่อผู้สนใจ*

  Email*

  มือถือ*

  ต้องการวางแผนการศึกษาระดับใดบ้าง*

  จำนวนเงินที่คาดว่าจะลงทุนต่อเดือน*

  ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ*