บริษัทกำไรสุทธิสูง เสียภาษีมาก สร้างค่าใช้จ่ายผิดพลาด โดนใบเสร็จต้องห้าม

ถ้าคุณเสียภาษีต่ำกว่า 2% ของรายได้ แปลว่าคุณบริหารค่าใช้จ่ายเก่ง และจะดีแค่ไหนถ้ารายได้ของบริษัทสูงแต่กำไรสุทธิก่อนหักภาษีต่ำ แถมมีมูลค่าเงินออมเพิ่มขึ้นอีก

การบริหารค่าใช้จ่ายคือกลยุทธที่จะชี้ชะตาภาระภาษี

ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจะรับประโยชน์ 3 อย่าง

บริการให้คำปรึกษา

เราให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินโดยมุ่งความสำเร็จที่เป้าหมายการเงินของผู้รับคำปรึกษา ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพค้นหาวิธีการและให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงิน มีกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนและจัดการกับความเสี่ยงจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ 

แผนการเงินมีความซับซ้อนแต่เราช่วยลดความยุ่งยาก

มั่นใจด้วยกระบวนการวางแผนการเงินมาตรฐานสากล ทั้งด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง และการติดตามสถานการณ์การลงทุนเพื่อปรับสัดส่วนการลงทุน วางแผนการเงินโดยที่ปรึกษาการเงิน AFPT ที่ถูกรับรองทักษะความสามารถโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เก็บข้อมูล

กำหนดเป้าหมายการเงินและแนะนำบริการ

นำเสนอแผน

แนะนำวิธีการประมาณการผลประโยชน์ที่ได้รับ

เริ่มลงมือทำ

ดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดตามควบคุม

Support ข้อมูลและบริการหลังการขาย

เพื่อความยั่งยืนและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มุมมองที่ถูกต้องคือการวางแผนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความต่อเนื่องทางธุรกิจ จากความเสี่ยงภัยที่เกิดจากการสูญเสียบุคคลสำคัญที่เป็นคนขับเคลื่อนและดำเนินงานที่สำคัญในธุรกิจของคุณ

สนใจหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับคำปรึกษา หากสนใจรับคำปรึกษาโปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แล้วเราจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายให้บริการต่อไป 

  ชื่อผู้สนใจ

  Email*

  มือถือ*

  ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

  ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ*

  ข้อมูลอื่นๆ ที่อยากแจ้งเราให้ทราบก่อน